Ieder kind beschikt over een uniek talent.

Kinderen die niet passen binnen het onderwijssysteem, gebaseerd op ratio, worden weggezet als: dromers; fantasten; afwezigen. Terwijl zij juist het talent bezitten om de wereld te veranderen. Rob Siltanen, creatief directeur voor Apple zei hierover: “While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.”

Dit citaat was een onderdeel van de Think Different -campagne van Apple. Hij gaf hiermee aan dat ieder kind beschikt over een uniek talent. Echter zodra een kind in het onderwijssysteem terecht komt, wordt er geen beroep gedaan op zijn unieke talent, maar eist het systeem dat hij of zij voldoet aan harde criteria die zeggen dat ieder vak een voldoende moet zijn.

Met als gevolg dat de aandacht en energie gaat naar iets waar hij of zij niet goed in is en deze weghaalt bij datgene waar zijn talenten liggen. Dit gaat ten koste van het plezier, de ambitie en daarmee de motivatie. Gevolg hiervan is dat we een ‘zesjescultuur’ creëren, waarin talenten niet tot bloei komen. Met als resultaat: ongemotiveerde eenheidsworsten.

Einstein zei: “De intuïtieve geest is een godsgeschenk, het rationele verstand een dienaar. We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.”

Stel we mogen wel aan de slag met onze talenten en laten de lage cijfers voor wat ze zijn, hoe zou de wereld er dan uitzien? We zouden veel meer geïnspireerd, gepassioneerd en gemotiveerd bezig zijn en tot grootste dingen in staat zijn. En elke dag wordt een feest!

* * *

Kees van den Hombergh is oprichter van Mankind Mens & Organisatie, een adviesbureau gespecialiseerd in organisatie – en persoonlijke ontwikkeling. Hij is verbonden aan de Zuyd Hogeschool als studieloopbaanbegeleider en coach. Aan het Centre for European Studies, CES, onderdeel van de Universiteit van Maastricht en de Université du Luxembourg doceert hij Leadership en Entrepreneurship. Via ‘Ik-Kees’ schrijft hij columns en geeft hij presentaties over leiderschap, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling.

 

2017-06-09T22:00:18+00:00

Leave A Comment